Ált.SZerz.Feltételek: Bettes Anna

A Webáruház használatának Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Internetes oldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Bettes Anna (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.forditssorsot.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás vagy web-áruház) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél vagy Fogyasztó) általi használatának feltételeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)
Jelen jogügyletekre a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 1. ÜZEMELTETŐ ADATAI

  Üzemeltető: Bettes Anna
  Cím: Magyarország, 3070 Bátonyterenye, Katona József u.8.
  Adószáma: 73140274-1-32             Telefon: 06-30/625-85-37

  2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK
   
  2.1 Ügyfél a Rendelési igény kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el a web-áruház működésére vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, az Ügyfélnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjednek az oldal vásárlás nélkül történő felhasználására és minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére, melyet Ügyfél a web- áruházból történő megrendeléssel kezdeményez.

2.2 . A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit már a megrendelést megelőzően megismerheti a konkrét árucikk információs weboldaláról. Részletes tulajdonságait a termékhez csomagolt használati utasítás tartalmazza. Ha a web-áruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, vagy a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz: készséggel állunk rendelkezésére.

2.3 A Szolgáltató web-áruházában szereplő termékek, kiadványok két módon vásárolhatóak meg:
   - Kiskereskedelmi forgalomban a Szolgáltató üzlethelyiségeiben.
   - A www.forditssorsot.hu internetes oldalakon üzemelő web-áruházon keresztül jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.

2.4 Web áruház gyakorlati használatának leírása a "Használati útmutató" menüpontban található.

2.5 A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. MEGRENDELÉS

3.1 A termékek regisztrációval vagy a nélkül is megrendelhetők. Regisztrációra a főoldalon található Regisztráció menüpontban lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor. A korábban rögzített adatok megváltoztatására belépés után van lehetőség. Regisztráció nélküli vásárláskor csak a megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükséges adatok kerülnek rögzítésre. A regisztráció nélküli vásárlásnál nem jön létre regisztrált Ügyfél, így az ismételt vásárlások sem kötődnek egy konkrét személyhez ebben az esetben a minimálisan szükséges adatok megadása újból szükséges. A regisztráció nélküli vásárlásnak a hátránya az Ügyfél számára az, hogy nem tud élni az Web-áruház kényelmi szolgáltatásival, amelyeket a regisztrált felhasználók tudnak igénybe venni. Regisztrációra bárki jogosult.

3.2. A Web-áruház virtuális kosárba összeválogatott termék tekintetében a rendelési igényét, mint vételi ajánlatot küldi el. Az igény beérkezését követően a Szolgáltató késedelem nélkül  - de legfeljebb 48 órán belül - visszaigazoló e-mail üzenetet küld az Ügyfélnek. A visszaigazolás tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció vagy a vásárlás során megadott adatokat (pl. fizetési mód, számlázási, szállítási és átvételi információk), a rendelés azonosítóját, dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, szállítási költséget, és a fizetendő végösszeget, Ez a visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között kizárólag a megrendelési igény web-áruházunkba történő megérkezését igazolja.

3.3 Amennyiben a visszaigazoló e-mail az Ügyfél megrendelési igényének elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt 48 órán belül nem kapja meg, vagy abban hibát észlel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az web-áruház üzemeltetőjével az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen, vagy telefonon: 06-30/625-8537.

3.4 Érvényes szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti az Ügyfelet a szállítás várható idejéről vagy az üzlethelyiségben történő átvehetőségéről. A szerződés akkor is létrejön, ha a visszaigazolás után a Szolgáltató a megrendelt terméket leszállítja a fogyasztó részére. A szerződés létrejöttével a megrendelés fizetendő végösszege nem változik.

3.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a web-áruházban végrehajtott megrendeléssel a megrendelt termékre magyar nyelvű adásvételi, ill. szállítási szerződés jön létre, amely írásban megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés teljesítéséről számla készül, az Ügyfél által megadott adatokkal. A szerződés dokumentumai, úgymint az Ügyfél megrendelése és a Szolgáltató visszaigazolása tárolásra kerülnek és azok később visszakereshetők.

3.6. Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a szerződéskötést követően a terméket a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett neki fel nem róható módon nem tudja az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy ennek okáról más hasonló termék felajánlása mellett az Ügyfelet tájékoztatni köteles. Köteles továbbá az Ügyfél által már megfizetett díjat vagy előleget soron kívül visszafizetni Ügyfél részére.


 1. ÁRAK, DÍJAK

4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

4.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, amelyekről a Szállítási díjak menüpontban tájékozódhat.

4.3. A Web-áruházban található termékek árai eltérhetnek az üzleteinkben található termékek árától.


4.4. Az Eladó bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Web-áruházban található termékeket és árakat azzal, hogy a módosítás a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ezen változtatások nem érintik a már megkötött szerződéseket.

5. A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

5.1. Teljesítési határidő
A Web- A teljesítési határidő legfeljebb harminc (30) nap.
Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon (30) belül visszatéríteni.

5.2. Fizetési módok
Az Ügyfél kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól Ügyfél csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát az Ügyfél nem tudja megfizetni, vagy az áru a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem adható át, az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.

A termék vételárának kifizetése az alábbiak szerint történhet: 
Készpénzzel - az áru személyes átvételkor 
Előre utalással: Az Ügyfél a szállítás teljesítése előtt előre átutalással is kifizetheti a létrejött szállítási szerződésnek megfelelő ellenértéket. A kiszállítás indítása, illetve az áru átadása azt követően lehetséges, ha az összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

5.3. Teljesítési hely
Megrendelt termékek személyesen átvehetők, vagy kiszállítás esetén a megrendelésben megadott címen.

6. AZ ELÁLLÁSI JOG

6.1 Az e pontban foglaltak kizárólag a továbbiakban "Fogyasztó"-ra vonatkoznak.

6.2. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Bettes Anna 3070 Bátonyterenye, Katona József u. 8. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.3. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 • hang-, illetve képfelvételre, írásos anyagra vonatkozó szerződés esetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
 1. AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

  7. 1. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  7.2. A terméket sértetlen állapotban a számlával együtt kérjük visszaküldeni a Szolgáltató fenti címére. Az Ügyfél köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha az Ügyfél a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, részére eredetileg átadott tételt, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel az Ügyfélnek.

7.3. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A termék személyes átadása is lehetséges. A visszaszállítás során a kárveszély az Ügyfelet terheli, ezért javasoljuk a terméket a gyári csomagolásban visszaküldeni.

7.4. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszajáró összeget Szolgáltató a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, vagy a Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.  A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

7.5. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 1. JÓTÁLLÁS

  8.1.  Kötelező jótállás
  A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
  A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
  A Szolgáltató nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.

8.2. A jótállási felelősséget kizáró tényezők:
Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, elemi csapás (pl.: villámcsapás) okozta rongálódás, szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat, természetes kopás, elhasználódás.
A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel.

9. TERMÉKSZAVATOSSÁG
Termék hibája esetén Ügyfél termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelménynek.

 1. ADATVÉDELEM

  10.1 Ügyfél a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a web-oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az abban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

  10.2. A Személyes adatokat Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztató leírt feltételek szerint kezeli.
 2. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

  Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából, vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, vagy más hasonló okból eredő károkért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért, s teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal a jogsértések felderítése végett.

  A weboldalainkon megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére felelősséget vállalni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok, az elvesztett, elfelejtett, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé váló jelszó miatti szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért, illetve a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért.

  Amennyiben Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, és azt jelzi a Szolgáltatónak, a Szolgáltató jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására, amennyiben jelzést megalapozottnak találja. A felhasználók a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  Amennyiben az adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató módosítja, a változásokat a nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.
 3. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  12.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltatónál terjesztheti elő.
  A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az írásbeli panaszról szóló válasszal egyidejűleg megküldi az Ügyfélnek.
  A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni valamint gondoskodni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson.  A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi.

  12.2. Felek vitájukat elsősorban békés úton próbálják rendezni.

12.3 Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságoknál.

Fogyasztó a jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatóságokhoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu

Salgótarjáni Járási Hivatal elérhetősége:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarján Járási Hivatala
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 32 795-160
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Megyei Kormányhivatal:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3100 Salgótarján, Mérleg u. 2.
Telefon: 06 32 511-116
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.4 Békéltető testületi eljárás kezdeményezése

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
Amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. A békéltetést csak a Fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó, azaz a vevő illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.
A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el.

Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni.

A Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez fordulhat.
A Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatóak többek között a www.fogyasztovedelem.kormany.hu internetoldalon.

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. fsz. 4.
tel: 06 32 520-860, fax: 06 32 520-862
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

12.5  ODR online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.
A platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. A platform segítségével vitáját Ön egy jóváhagyott vitarendezési testület elé viheti.
Az ODR online platformon az alábbi linken érhető el:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Az fogyasztó a platform weboldalán töltheti ki a panasztételi űrlapot és küldheti el a Békéltető Testület részére. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

12.6 Bírósági eljárás indítása
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

13.EGYÉB FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ettől függetlenül maximális biztonságra törekedve javasoljuk a Felhasználók számára aktuális adatbázisú vírus védelmi szoftverek és naprakészen frissített operációs rendszerek használatát.

A Webáruház használata feltételezi a Felhasználók részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseinek figyelembe vételével.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.


 1. számú melléklet - Elállási nyilatkozat-minta

  Elállási szándék esetén a Fogyasztó a nyilatkozatát az alábbi sablon kitöltésével is megteheti:

  Elállási nyilatkozat

  Címzett:
  Bettes Anna 3070 Bátonyterenye, Katona József u. 8.

  Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom indoklás nélküli elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

  Nyilatkozattevő (Fogyasztó) adatai:
  Név: ....................................................................................................
  Cím: .....................................................................................................
  Telefonszám:  +36 /  _ _   / _ _ _  - _ _ _ _
  E-mail cím: ................................................................

  A megrendelés száma: ...........................
  A szerződéskötés/átvétel időpontja: ...........................

  ____________________________________________________________________________________
  | Ssz.     | Termék neve:     | Mennyiség     | Bruttó egységár     | Bruttó összérték          |
  |      |      | (M)     | (BR.EÁR)     | (M x BR.EÁR)               |
  ____________________________________________________________________________________
  |   1.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
  ____________________________________________________________________________________
  |   2.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
  ____________________________________________________________________________________
  |   3.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ F  |
  ____________________________________________________________________________________
  |   4.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
  ____________________________________________________________________________________
  |   5.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
  ____________________________________________________________________________________
  Az elállás miatt visszajuttatásra kerülő termékek bruttó összértéke:       .................................. Ft

   

  Kelt: ...................................

   

   

  .....................................................

  Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges)


Érvényes: 2018. augusztus 1-től.

Sikertörténetek

Sikertörténetek

Mennyire tudsz felhagyni a régi rutinnal és kipróbálni új utakat?

Tovább...

Kiadványaim

Kiadványaim

Lehetővé teszik számodra, hogy otthonodban, önállóan is meg tudod csinálni!

Tovább...

Tanfolyam-tréning, terápia

Tanfolyam-tréning, terápia

Tanfolyam-tréning, terápia

Tovább...

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.